Contact Us

Contact Us

We would love to hear/help. feel free to say hello!

Want to call the Pastor? We will be happy to talk to you and pray for you always!

Ps. Arbin Pokharel (+977) 9851016797 Ps. Lakim Rai (+977) 9843638447 Ps. Santosh Khatiwada (+977) 9843807824 Ps. Amit Karthak (+977) 9803415304

लकडाउन सेवा

यदि तपाइलाइ खान पीउन वा आधारभूत आवस्कताहरु
(ग्यास, पानी, चामल, इ.) लागि गार्हाे सार्हाे भएकाे छ भने
कृपया चर्चमा संपर्क गर्नुहाेला !

पस्टर सन्तोस खतीवड़ा -९८४३८०७८२४
निर्जला नेउपाने ९८०३७३७४४१