LISTEN

LATEST SERMONS


SUBSCRIBE - DOWNLOAD- LISTEN ANYWHERE ! ANYTIME!

क्रस-वे चर्चको सबै प्रबचनहरू अब तपाईको आफ़्नै मोबाइल फोनमा - डाउनलोड गर्नु होस र सून्नु होस  जतै पनि जैले पनि  ।

Now available on all the podcast apps (IOS and Android)!

लकडाउन सेवा

यदि तपाइलाइ खान पीउन वा आधारभूत आवस्कताहरु
(ग्यास, पानी, चामल, इ.) लागि गार्हाे सार्हाे भएकाे छ भने
कृपया चर्चमा संपर्क गर्नुहाेला !

पस्टर सन्तोस खतीवड़ा -९८४३८०७८२४
निर्जला नेउपाने ९८०३७३७४४१